Umroh Jogja Maret 2020
Kitab Riyadush Shalihin Pertemuan Ke-10, Ustadz Muhammad Romelan, Lc., Ma.

Hadirilah..
.
KAJIAN KITAB RIYADUSH SHALIHIN
Pertemuan Ke-10
(Pertemuan kali ini dilanjut Sirah Nabawiyah ba'da Sholat Isya)
.
Insyaallah Bersama
Ustadz Muhammad Romelan, Lc., MA.
.
Waktu
Ahad, 16 Desember 2018
Ba'da Maghrib - 20.00
.
Tempat
Masjid Baitul Abror
Jl. Pareanom No. 4, Patangpuluhan, Yogyakarta
https://bit.ly/peta_abror

Komentar